Et studie af lette atomkerner – kernestruktur, astrofysik og neutronfri fusion

Ph.d.-forsvar, fredag den 11. januar 2019. Michael Greve Munch.

11.01.2019 | Karen Konradi

Michael Greve Munch

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Michael Greve Munch forsket i lette atomkerner. Disse spiller en særlig rolle i udviklingen af det tidlige univers og den senere dannelse af grundstoffer i stjerner.

Michael Greve Munch har undersøgt de tre kerner 8Be, 12C og 27Al. Studierne er primært udført ved at bombardere tynde folier med energetiske partikler fra Van de Graaff acceleratoren ved Aarhus universitet. De resulterende kernereaktioner blev observeret med moderne silicium detektorer, som tillader en fuldstændig beskrivelse af opbruddet. Studiet af 12C afklarer uoverensstemmelser i tidligere målinger og forbedrer dermed grundlaget for at vurdere hvorvidt neutronfri fusion er muligt. Studiet af 8Be bidrager til forståelsen af dennes struktur, mens studiet af 27Al bidrager til at bestemme den astrofysiske kilde til 26Al.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 11. januar 2019, kl. 13.15
Sted: Bygning 1525, lokale 626, Det skæve rum, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: A study of 8Be, 12C and 27Al with state-of-the-art detector arrays
Kontaktinfo: Michael Greve Munch, e-mail: munch@phys.au.dk, tlf.: 29912922
Bedømmelsesudvalg:
Professor David Jenkins, Department of Physics, University of York
Professor Tom Davinson, School of Physics and Astronomy, The University of Edinburgh
Professor Steen Hannestad,
Department of Physics and Astronomy, Aarhus University (chair) Hovedvejleder: Professor Hans Otto Uldall Fynbo, Department of Physics and Astronomy, Aarhus Universitet

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.


 

PhD defence