Brug af mikrober til opbevaring af vedvarende elektricitet – den biologisk Power-to-Gas-strategi

Ph.d.-forsvar, fredag den 14. december 2018. Laura M. Agneessens

14.12.2018 | Maia Høyer Monod

Laura M. Agneessens

 

I løbet af sit ph.d.-studie har Laura Agneessens forsket i den mikrobielle omdannelse af brint (H2) til metan (CH4), en energibærer som er fleksibel og nem at opbevare. Der er et øget behov for bedre energibærere og energilagring, da andelen af ​​vedvarende kraftproduktion fra vind- og solkilder er vokset markant de seneste år, men deres varierende produktion gør det svært at lagre energien optimalt. I perioder med høj elproduktion og lav efterspørgsel kan vedvarende elektricitet i form af H2 injiceres ind i en biogasreaktor. Det eksisterende mikrobielle samfund i en biogasreaktor konverterer H2 og kuldioxid (CO2) til CH4, som nemt kan lagres i naturgasnettet eller kan bruges som grønt brændstof.

Der er dog en risiko for at H2-tilsætningen kan forstyrre de biokemiske ligevægte i biogasreaktoren, og sikring af en stabil reaktorydelse er afgørende for en succesfuld implementering af biologisk Power-to-Gas. Forskningsresultaterne opnået i løbet af dette ph.d.-projekt øger forståelsen af de biokemiske processer, der finder sted, når H2 tilsættes til biogasreaktor, og bidrager til en vidensbaseret styring af biologisk Power-to-Gas.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 14. december 2018, kl. 13:00
Sted: Bygning 5125 (Eddison), lokale 114, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N
Afhandlingens titel: The Power of the Small: Microbial Conversion of Hydrogen to Methane
Kontaktinfo: Laura M. Agneessens, e-mail: lma@eng.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Francesca Malpei, Department of Civil and Environmental Engineering, Politecnico di Milano, Italy
Professor Anna Schnürer, Department of Molecular Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
Professor Anders Bentien, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Professor Lars D.M. Ottosen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Researcher Michael V.W. Kofoed, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence