Kan planter trænes til at klare klimaændringer? Hvordan forklarer vi kombinationer af forskellige klimastresser på hvedes fysiologiske og morfologiske reaktioner på klimaændringer

Ph.d.-forsvar, mandag den 28. januar 2019. Thayná Mendanha.

28.01.2019 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Thayná Mendanha.

 

Projektet har forsøgt at belyse, hvilken rolle priming, dvs mild stress påvirking har på planternes senere stresstolerance. Planter har udviklet sofistikerede fysiologiske mekanismer, så de kan tåle forskellige klimastresser under væksten. Hvis man med en tidlig stressbehandling kan skabe en "hukommelse" i planterne og forbedre deres tolerance mod en senere stress påvirkning er det et muligt værktøj til at gøre afgrøder mere robuste. Resultaterne viste, at effekten af priming på at forbedre plantens tolerance er afhængig af sorten, varighed og timing men også af stresspåvirkningens intensitet. Denne viden bidrager til at belyse primingens samspil mellem fysiologi og genetik. Det viser også, at moderat tørke kan øge tolerancen inden for plantens livscyklus uden at det påvirker planternes udbytte sammenlignet med ikke stressede forhold.

 

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fødevarer, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.     

Tid: Mandag 28 Januar. Time to be decided. 
Sted: Institut for Fødevarer, Aarhus University, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev - DK
Afhandlingens titel: Understanding the adaptive physiological and morphological responses of wheat to selected combinations of abiotic stress caused by climate change.
Kontaktinfo: Thayná Mendanha, e-mail:  tm@food.au.dk ,Phone: +45 91861290
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Merete Edelenbos (Formand) Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet (AU), Denmark
Senior Scientist Teis Nørgaard Mikkelsen, DTU Environment, Technical University of Denmark (DTU), Denmark
Group leader, PhD. Astrid Junker, Acclimation Dynamics and Phenotyping, The Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Germany
Hovedvejleder:
Professor, PhD. Carl-Otto Ottosen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, (AU), Denmark
Medvejleder:
Lektor Eva Rosenqvist, Department of Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen (KU), Denmark.
Postdoc Researcher, Benita Hyldgaard, Department of Biosciencea, Aarhus University (AU), Denmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence