Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kompressiv svigt af kompositter, såsom kulfiberforstærkede polymere

Ph.d.-forsvar, torsdag den 27. juni 2019, Simon Peter Hald Skovsgård

27.06.2019 | Sunitha Satkunam

Simon Peter Hald Skovsgård

I løbet af sit ph.d.-studium har Simon Skovsgård undersøgt kompressionssvigt af fiberforstærkede og lagdelte kompositter ved dannelsen af såkaldte kinkbånd. Mange fiberkompositter har en høj trækstyrke i retningen af fibrene, men når de udsættes for kompression, så kan styrken være betydeligt lavere på grund af stabilitetsproblemer. En af de dominerende fejlmekanismer i kompression er kinkbåndsdannelse, hvor materialet inde i et bånd roterer relativt ift. materialet uden for båndet. Simon har undersøgt, hvordan forskellige parametre påvirker dannelsen af kinkbånd, herunder fiberforskydninger, konstitutive formuleringer og multiaksial belastning. Under sit ph.d.-studium har Simon udviklet nye konstitutive formuleringer, ligninger og grafer, der kan bruges af fremtidens ingeniører og forskere til såvel designudvikling og beregningsundersøgelser.

De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af, hvordan fiberkompositter, såvel som lagdelte materialer, fejler under trykbelastning. Ved at forstå fejlmekanismerne er det lettere at undgå dem i fremtidens strukturer. Ingeniører vil derved kunne fremstille lettere, stærkere og mere fejlsikre strukturer i fremtiden.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 27. juni 2019, kl. 13.00
Sted: Auditoriet, Navitas bygning 3210, lokale 00.117, Aarhus Universitet 
Afhandlingens titel: Failure of composites materials by kink band formation
Kontaktinfo: Simon Peter Hald Skovsgård, e-mail: sphs@eng.au.dk, tlf.: 50730251
Bedømmelsesudvalg:
Professor Sören Östlund, School of Engineering Sciences, KTH Royal Institute of Technology, Sverige
Professor Christian Frithiof Niordson, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark
Lektor Søren Peder Madsen (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Henrik Myhre Jensen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence