Effektiv og fleksibel levering af vigtigt biomedicinsk molekyle

PhD forsvar, Fredag d. 7. december, 2018. Anna Kaastrup Winther.

07.12.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Anna Kaastrup Winther.

Under hendes studier har MSc Anna Kaastrup Winther forsket i et system, der lokalt kan generere gasmolekylet nitrogenmonooxid (NO). Dette molekyle er involveret i mange funktioner i både raskt og sygt væv i kroppen, hvilket gør det særdeles relevant som lægemiddel. Det er dog ekstremt svært at administrere, da det er en gas. Ved at indsætte enzymer i implanterbare biomaterialer lykkedes det Anna Kaastrup Winther at generere NO lokalt ved enzym-medieret aktivering af deaktiverede lægemidler med en stor grad af kontrol. Derudover har Anna Kaastrup Winther undersøgt nanomaterialers potentiale som mulige erstatninger for det enzym der benyttes i det pågældende system.

Disse resultater etablerer en særdeles fleksibel metode til lokal levering af gasmolekyler i behandling af forskellige sygdomme.

PhD-studiet er gennemført ved Kemisk Institut, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den PhD-studerende.

Tidspunkt: Fredag d. 7. december, 2018 at 13.30.
Sted: Bygning 1531, lokale 119, Auditorium D2, Matematisk Institut, Ny Munkegade 120, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Titel på PhD-afhandling: Enzyme prodrug therapy for generation of nitric oxide
Kontaktinfo: Anna Kaastrup Winther, e-mail: annawinther@chem.au.dk, tel.: +45 20856125
Bedømmelsesudvalg:
Professor Carmen Alvarez-Lorenzo, Department of Pharmacy and Pharmaceutical Technology, University of Santiago de Compostela, Spain
Professor John Nielsen, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet, Danmark
Professor Steen Uttrup Pedersen (formand), Kemisk Institut, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor Alexander N. Zelikin, Kemisk Institut og Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet
Sprog: Forsvaret af PhD-afhandlingen vil foregå på engelsk.

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence