Undersøgelse og forbedring af grafenproduktion til polymermaterialer

Ph.d.-forsvar, fredag den 14. december 2018. Emil Tveden Bjerglund.

30.11.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Emil Tveden Bjerglund.

Interkalering, funktionalisering og eksfoliering af grafen. Illustration af tre vigtige måder grafen kan modificeres på. Interkalering, funktionalisering og eksfoliering spiller en central rolle i dette arbejde. Illustration: Emil Tveden Bjerglund

I løbet af sit ph.d.-studium har Emil Tveden Bjerglund udviklet metoder til produktion af det karbon-baserede nanomateriale grafen. Grundet den høje elektriske ledeevne og store mekaniske styrke har grafen potentiale som additiv i polymermaterialer og kan bruges til at fremstille specialiserede kompositmaterialer. Elektrokemiske metoder har været anvendt til at øge produktionsudbyttet fra kendte procedurer. Metoder til at påsætte kemiske håndtag på grafen er blevet undersøgt for at skabe en stærkere binding mellem grafen og polymermateriale.

De nye forskningsresultater åbner nye muligheder for effektiv grafenproduktion. Det øger også diversiteten af kemiske metoder, der involverer grafen, hvilket muliggør anvendelser i flere nye sammenhænge.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 14. december kl. 13.15
Sted: Bygning 1534, lokale 125, Auditorium F, Institut for Matematik, Ny Munkegade 118, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Electrochemical Methods for Production and Functionalisation of Graphene
Kontaktinfo: Emil Tveden Bjerglund, e-mail: emilbp@inano.au.dk, tlf.: 4032 9517
Bedømmelsesudvalg:
Professor Stephan Hofmann, Department of Electrical Engineering, University of Cambridge, Storbritannien
Lektor Kasper Nørgaard, Institut for Kemi, Københavns Universitet
Lektor Frans Mulder (formand), iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder: Professor Kim Daasbjerg, iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Medvejleder: Lektor Steen Uttrup Pedersen, iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence