Oversvømmelsesscreening med computere og matematik

Ph.d.-forsvar, fredag den 18. januar 2019. Mathias Rav.

18.01.2019 | Maia Høyer Monod

Mathias Rav

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Mathias Rav forsket i algoritmer til at forudse, hvilke landområder der bliver oversvømmet ved skybrud. Den 26. august 2012 blev Danmark ramt af mere regn i løbet af få timer, end vi normalt får i løbet af hele august, og særligt i Lystrup var oversvømmelserne værre, end man havde set før. For at minimere oversvømmelsesrisikoen i fremtiden har kommunen nedgravet vandledninger under Djurslandmotorvejen, der skal føre regnvandet væk fra Lystrup til Egå Engsø, hvor det ikke gør skade. Hvis man havde indtænkt oversvømmelsesrisiko, da man byggede Djurslandmotorvejen i 2008, f.eks. ved at bruge de algoritmer som Mathias Rav har udviklet, kunne man have mindsket de voldsomme ejendomsskader som følge af skybruddet i 2012.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Center for Massive Data Algorithmics, Institut for Datalogi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 18. januar 2019 kl. 13:00
Sted: Bygning 5342, lokale 333 (Ada-333), Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, Helsingforsgade 14, 8200 Aarhus N
Afhandlingens titel: Event-Based Flood Risk Assessment on Massive Terrains
Kontaktinfo: Mathias Rav, e-mail: rav@cs.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Rolf Fagerberg, Institut for Matematik og Datalogi (IMADA), Syddansk Universitet
Professor Jack Snoeyink, Department of Computer Science, UNC Chapel Hill, USA
Lektor Peyman Afshani (formand), Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Lars Arge, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence