Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Grænseflader og deres betydning for limsamlinger – på vej mod et skrueløst samfund

PhD forsvar, onsdag d. 11 September 2019. Simon Heide-Jørgensen.

11.09.2019 | Sunitha Satkunam

Simon Heide-Jørgensen

Figur 1 - Tredimensional scanning af brudflade, hvor det ses at revnen har bevæget sig væk fra grænsefladen og ind i det ene materiale. Ved at styre denne proces, kan samlingen gøres stærkere.

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.polyt. Simon Heide-Jørgensen forsket i grænseflader i limsamling. Grænsefladerne er overgangene mellem limen og materialerne der limes. Deres udformning og bearbejdning kontrollerer hele samlingens mekaniske fungerende – på godt og ondt.

Simon Heide-Jørgensen har undersøgt hvordan man ved at udforme grænseflader på en struktureret måde, kan kontrollere og tune limsamlingers mekaniske respons og den måde de går i stykker på. For eksempel kan samlingen styrkes eller svækkes ved, at introducere områder med forskellig lim eller geometri. De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af hvordan limsamlinger, og samlinger i det hele taget, fungerer mekanisk, og hvordan vi kan påvirke dem ved at ændre grænsefladerne. Dette skal være med til at bane vejen til større brug af lim, fremfor skruer, i industrien. 

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag d. 11 September 2019 kl. 14:00
Sted:  Auditorium, lok. 00.117, bygning 3210, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C  
Afhandlingens titel: Mechanics and Failure of Structured interfaces
Kontaktinfo: Simon Heide-Jørgensen, e-mail: s.hj@hotmail.dk , tlf.: 60180352
Bedømmelsesudvalg:
Professor Thomas Pardoen, Institute of Mechanics, Materials and Civil Engineering (IMMC), Ecole Polytechnique de Louvain, Belgien
Lektor Brian Nyvang Legarth, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark
Lektor Søren Peder Madsen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Lektor Michal K. Budzik, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence