Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Måling af retningsafhængige af vigtige egenskaber for termoelektriske materialer

Ph.d.-forsvar, mandag den 6. maj 2019, Karl Frederik Færch Fischer

06.05.2019 | Mie Meulengracht Christensen

Karl Frederik Færch Fischer

I løbet af sit ph.d.-studium har Karl Frederik Færch Fischer forsket i metoder til effektiv karakterisering af anisotropien (retningsafhængigheden) af egenskaber der er relevante for termoelektriske materialer. Termoelektriske materialer kan interkonvertere varme og elektricitet gennem faststof processer og kræver dermed ingen bevægelige dele og virker på alle størrelsesskalaer. Mange af disse materialer har anisotrope egenskaber, som kan være en vigtig del af optimeringen i anvendelser. Dog bliver retningsafhængigheden af egenskaberne sjældent karakteriseret, hvilket kan tilskrives udfordringerne med at syntetisere tilpas store prøver til karakterisering med traditionelle metoder. Karl har udviklet to nye metoder til at måle anisotropien af to af de relevante egenskaber for termoelektriske materialer, hvor begge metoder gør det muligt at karakterisere anisotropien med mindre prøver.

Den første metode kan måle den anisotrope elektriske resistivitet i planet af flade prøver og den anden kan måle den anisotrope termokraft af enkeltkrystaller. De udviklede metoder er af design kompatible med alment brugte måleinstrumenter så de kan bruges af andre forskningsgrupper.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Kemi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: 13:15, mandag den 6. maj 2019
Sted: iNANO Auditorium, 1593-012, Interdisciplinært Nanoscience Center, Gustav Wieds Vej 14, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Characterizing Anisotropic Thermoelectric Materials
Kontaktinfo: Karl Frederik Færch Fischer, e-mail: Karl@chem.au.dk, tlf.: +45 5151 6952
Bedømmelsesudvalg:
Professor Muhammet Toprak, Department of Applied Physics, School of Engineering Sciences, KTH Royal Institute of Technology, Sveirge
Professor Eckhard Müller, Institute of Inorganic and Analytical Chemistry, DLR Institute of Materials Research, Tyskland
Professor Henrik Stapelfeldt (formand), Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Bo Brummerstedt Iversen, Institut for kemi og iNANO, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 118, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence