Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Makroskopisk og mikroskopisk fænotypebestemmelse af hvedekimplanters og fuldvoksne hvedeplanters resistens over for gulrust-patogenet Puccinia striiformis

Ph.d.-forsvar, mandag den 24. juni 2019, Kamran Saleem.

24.06.2019 | Sunitha Satkunam

Kamran Saleem

I løbet af de seneste tre år har Kamran Saleem undersøgt interaktionen mellem hvede og svampesygdommen Pst (Puccinia striiformis f. sp. tritici) for at udforske og forbedre metoderne til fænotypebestemmelse af gulrustresistens i hvede. Kamran har anvendt makroskopiske og mikroskopiske teknikker til at karakterisere resistensreaktionerne i både kimplanter og fuldvoksne planter. Resultaterne fra Kamrans ph.d.-projekt har givet ny indsigt i interaktionen mellem hvede og Pst. De forskellige spatio-temporale mønstre for hhv. svampens vækst og værtsplantens forsvarsreaktioner udløst af enkeltresistensgener (såkaldte Yr-gener) tyder på forskelle i tid mellem værtsplantens genkendelse af patogenet og aktiveringen af værtsplantens forsvarsmekanismer. Endvidere har de samme metoder til fænotypebestemmelse vist potentiale til at kunne differentiere mellem resistensen over for større og mindre effekter på både kimplante- og voksenplantestadiet i 16 sorter af vinterhvede. Metoden, som er udviklet i dette ph.d.-projekt er velegnet til karakterisering af nye kilder til gulrustresistens i forsknings- og avlsprogrammer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 24. juni 2019 kl. 13:00
Sted: Auditoriet, Forskningscenter Flakkebjerg, Aarhus Universitet, Forsøgsvej, 1, 4200, Slagelse.
Afhandlingens titel: Phenotyping for Yellow Rust Resistance in Wheat
Kontaktinfo: Kamran Saleem, e-mail: Kamran@agro.au.dk, tel.: Tlf. +45 91 63 42 29
Bedømmelsesudvalg:
Adjunct professor Brent McCallum, Department of Botany, University of Manitoba, Canada
Lektor Michael Foged Lyngkjær, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Lektor Henrik Skovgård (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Mogens Støvring Hovmøller, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk
Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence