Nye emulgatorer til stabilisering af fiskeolie

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 8. januar 2019. Sampson Anankanbil.

08.01.2019 | Maia Høyer Monod

Sampson Anankanbil

I løbet af sit ph.d.-studium har Sampson Anankanbil forsket i, hvordan fødevareprodukter kan beriges med sunde olier som f.eks. fiskeolie. Fiskeolie er rig på omega-3 fedtsyrer, som bl.a. kan reducere risikoen for kræft, hjertesygdomme og slagtilfælde. Indtagelsen af omega-3 fedtsyrer i den vestlige verden er dog lav. Fedtsyrerne nedbrydes, når de udsættes for bl.a. lys, varme og metaller, og kan nemt blive dårlige. De kan heller ikke blandes med vandfasen i fødevarer og kan derfor ikke direkte tilsættes til fødevareprodukter. En af de bedste metoder til at tilføre olie med omega-3 fedtsyrer til fødevarer er at bruge forblandede systemer kaldet fiskeolie-i-vand systemer. Produktionen af disse fiskeolie-i-vand systemer kræver særlige forbindelser kaldet emulgatorer for at forhindre adskillelse af olie og vand. I øjeblikket er de fleste emulgatorer syntetiske og kan kun forhindre adskillelsen af olie fra vand. Der er ingen emulgatorer til rådighed, der kan forlænge holdbarheden af fiskeolie og samtidig holde olie og vand sammen i fødevarer. Sampson Anankanbil udviklede under sit ph.d.-studium nye ’super emulgatorer’, som kan forhindre nedbrydelse af fiskeolie og samtidig holde fiskeolie blandbar med vand i fødevarer.

De nye forskningsresultater vil bidrage til at øge berigelsen af fødevarer med fiskeolie, hvilket kan medvirke til at reducere udviklingen af hjerte-kar-sygdomme.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 13.00
Sted: Bygning 3141, lokale 1.08, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Gustav Wieds Vej 10A, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Syntese af innovative lipid ingredienser til stabilisering af fiskeolie leveringssystemer
Kontaktinfo: Sampson Anankanbil, e-mail: sampsonanankanbil@eng.au.dk, tel.: +45 50117558
Bedømmelsesudvalg:
Professor Douglas G. Hayes, Department of Biosystems Engineering and Soil Science, University of Tennessee, USA
Strategic Manager Lars Preuss, Chemistry Laboratory, Palsgaard, Danmark
Lektor Anders Bentien, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Lektor Zheng Guo, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Specialist Bianca Pérez de Lucani, Teknologisk Institut, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence