Nye energilagringsmaterialer til fremtiden

Ph.d.-forsvar fredag 7. december 2018. Steffen Riis Højbjerg Jensen.

07.12.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Steffen Riis Højbjerg Jensen.

Fremtidens energiproduktion vil være baseret på vedvarende energikilder, og for at kunne implementere disse teknologier på en stor skala er et effektivt lagringssystem nødvendigt. Bor-baserede materialer har vist lovende egenskaber inden for disse energilagringsteknologier.

Denne afhandling fokuserer på bor-baserede materialer med henblik på hydrogen-opbevaringsmaterialer og faste ionledere. Resultaterne har medvirket til en forståelse af, hvordan modifikationen af materialerne kan påvirke afgivelsen af hydrogen. Samtidig er absorptionen af hydrogen i bor-baserede materialer blevet undersøgt. Ved at ændre anionen i ionledningsmaterialer er en forståelse for, hvilken effekt anionerne har på ionledningsevnen i ionledere, opnået.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag 7. december 2018 klokken 13.15
Sted: Bygning 1514, lokale 213, Auditorium I, Institut for Kemi, Langelandsgade 140, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Synthesis and characterization of boron based energy storage materials
Kontaktinfo: Steffen Riis Højbjerg Jensen, e-mail: steffenrhjensen@inano.au.dk, tel.: +45 2750 7597
Bedømmelsesudvalg:
Professor PhD David Book, Metallurgy and Materials, University of Birmingham, Det Forenede Kongerige
Lektor, PhD Kenny Ståhl, Department of Chemistry, Danmarks Tekniske Universitet
Lektor Jeppe Vang Lauritsen (formand), iNANO, Aarhus Universitet

Hovedvejleder:
Professor Torben René Jensen, iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk


Forsvaret vil være offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence