Nye organiske flowbatterier til solenergilagring

Ph.d.-forsvar, mandag den 17. december 2018. Amirreza Khataee.

17.12.2018 | Maia Høyer Monod

Amirreza Khataee

På grund af den hurtige befolkningstilvækst og øgede industrialisering er energibehovet steget drastisk. I øjeblikket er fossile brændstoffer den dominerende energikilde, men afbrænding af kul, olie og gas giver et øget niveau af drivhusgasser og medfører klimaændringer. Af denne grund er der stor interesse i vedvarende energikilder. Et af de vigtigste spørgsmål i den forbindelse er, hvordan man håndterer sol- og vindenergis intermitterende natur. En god løsning er at lagre vedvarende energi ved hjælp af redox flowbatterier.

Gennem sit ph.d.-studie har Amirreza Khataee undersøgt omkostningseffektive organiske redox flowbatterier til solenergilagring. Organiske forbindelser er billige, rigelige, ugiftige og grønne. Derudover udviser de mest nyligt udviklede organiske redox flowbatterier konkurrencedygtig ydeevne i forhold til kommercielt tilgængelige metalbaserede redox flowbatterier.

Som resultat af sin forskning har Amirreza Khataee udviklet et pH-differentieret organisk redox flowbatteri og studeret optimering af dette system for at opnå en høj effekt. Amirreza har derudover arbejdet på at koble organiske redox flowbatterier med halvledere til direkte lagring af solenergi gennem konvertering til elektrokemisk energi.

 
Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab (Kemiteknologi), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.


Tid: Mandag den 17. december 2018, kl. 13.00
Sted: Bygning 1514, lokale 213, Auditorium I, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Organiske-halid redox flowbatterier og deres integrering med fotoelektrokemiske celler til solopladede redox flowbatterier
Kontaktinfo: Amirreza Khataee, e-mail: khataee@eng.au.dk, tlf.: 93508397
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Johan Hjelm, Institut for Energikonvertering og -lagring, Danmarks Tekniske Universitet
Lektor Sixto Gimenez Julia, Institute of Advanced Materials (INAM), Universitat Jaume I, Spanien
Lektor Stefan Hallerstede (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Vejleder:
Lektor Anders Bentien, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence