Pattedyrs betydning i naturen før og nu

Ph.d.-forsvar, onsdag den 19. december 2018. Rasmus Østergaard Pedersen.

19.12.2018 | PHD Administration

Rasmus Østergaard Pedersen

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Rasmus Ø. Pedersen forsket i pattedyrs økologi på global skala. Studiet er et bredt såkaldt makro-økologisk studie, der undersøger de store træk i landlevende pattedyrs plads og betydning i naturen over de sidste ca. 130 tusind år. Rasmus har arbejdet med pattedyrs økologiske træk - som fx populationstætheder og diæt - og har beskrevet nogle af de forandringer, det har medført, at flere af specielt de store pattedyr er uddøde i forbindelse med vores (menneskets) kolonisering af Jorden.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af pattedyrs nuværende såvel som hidtidige rolle i verden og øger vores generelle forståelse af naturen på global skala. Herudover bidrager resultaterne med grundlæggende viden for naturgenopretningsprojekter med fokus på naturlige dynamikker skabt af pattedyr.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Bioscience - Økoinformatik og Biodiversitet , Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 19. december 2018, kl. 09.00
Sted: Bygning 1531, lokale 119, Auditorium D2, Institut for Matematik, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 116, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: How mammals shape the world
Kontaktinfo: Rasmus Østergaard Pedersen, e-mail: rasmus.pedersen@bios.au.dk, tlf.: 2445 5944
Bedømmelsesudvalg:
Professor Richard Sibly, School of Biological Sciences, University of Reading, England
Lektor Chris Smit, Experimental Conservation Ecology, University of Groningen, Holland
Lektor Signe Normand (formand), Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Adjunkt Søren Faurby, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, Sverige
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence