Proteinkromoforers indre egenskaber

Phd forsvar, fredag 15. marts 2019. Jeppe Langeland Knudsen

15.03.2019 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Jeppe Langeland Knudsen.

I løbet af sit Phd studie har Jeppe lavet spektroskopiske undersøgelser af proteinkromoforer isoleret i gasfase. Samspillet mellem den fotoaktive del (kromoforen) og det omgivende protein er ofte komplekst, og det er svært at adskille kromoforens egenskaber og proteinmiljøets effekt. Kromoforerne blev isoleret i vakuum, fri fra ydre perturbationer, for at identificere kromoforernes indre egenskaber. Enkelte perturbationer, som f.eks. hydrogenbindinger, elektriske felter eller små modifikationer af kromoforens molekylære struktur, blev undersøgt en af gangen. Derudover har Jeppe studeret dynamikken i den eksiterede tilstand for flere biokromoforer ved hjælp af pumpe-probe-eksperimenter og femtosekund-laseren ved SAPHIRA lagerringen.

Ph.d.-studiet er gennemført ved institut for Fysik og Astronomi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 15. marts 2019 kl. 13.00
Sted: Bygning 1525, lokale 626, Institut for Fysik og Astronomi, Ny Munkegade 120, Aarhus University, 8000 Aarhus C.    
Afhandlingens titel: Experimental Investigations of Intrinsic Biochromophore Properties  
Kontaktinfo: Jeppe Langeland Knudsen, e-mail: jl@phys.au.dk, tlf.: +45 61781292    
Bedømmelsesudvalg:
Professor Jos Oomens, FELIX Laboratory - Transitorium, Radboud University Nijmegen.
Professor Xavier Urbain, Institute of Condensed Matter and Nanosciences (IMCN), NAPS.  
Lektor Brian Julsgaard, Department of Physics and Astronomy, Aarhus University (formand).
Hovedvejleder:
Professor Lars H. Andersen, Department of Physics and Astronomy, Aarhus University    
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

 

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence