Spektraltuning i lanthanid-doterede uorganiske systemer til forbedring af solcellers effektivitet

Ph.d.-forsvar, mandag d. 26. november 2018. Harish Lakhotiya.

20.11.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Harish Lakhotiya.

Dette forskningsarbejde sigter direkte på at forbedre effektiviteten i solceller af krystallint silicium (Si) gennem at reducere det spektrumtab, som opstår på grund af spektrale uoverensstemmelser mellem sollys-spektret og absorptionsspektret for Si. I løbet af sine ph.d.-studier har Harish undersøgt Er-doterede TiO2- og NaYF4-systemers opkonvertering af 1500 nm fotoner til fotoner, som kan absorberes af solceller fremstillet af c-Si. Effektiviteten af denne foton-opkonvertering blev sikret gennem forbedring af de nævnte materialer og anvendelse af Au-nanodiscs. Disse Au-nanodiscs, såkaldte plasmoniske strukturer, forbedrede den begrænsede absorption af erbiumioner ved at koncentrere det indfaldende lys omkring doteringsstofferne. Harish har undersøgt og sammenlignet luminescensen fra begge systemer med og uden Au-nanodiscs og har redegjort for fordele og ulemper ved begge systemer i relation til den tiltænkte fotovoltaiske anvendelse.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi og ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 26. november 2018 kl. 13.00
Sted: bygning1532, lokale 116, Auditorium G1, Ny Munkegade 120, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Materials and plasmon optimization for efficient upconversion in Er-doped TiO2 and NaYF4  : Towards c-Si solar cell efficiency enhancement
Kontaktinfo: Harish Lakhotiya, e-mail: harish.lakhotiya@phys.au.dk , tlf.: +45 50229739
Bedømmelsesudvalg:
Professor Jan Christoph Goldschmidt, Division Solar Cells - Development and Characterization, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE), Tyskland
Seniorforsker Eugen Stamate, Institut for Energikonvertering og -lagring, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Jan Arlt (formand), Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor Brian Julsgaard, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Peter Balling, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence