Ændringer af opløseligheden af det naturlige farvestof, bixin – Udvidelse af annatto-farvestoffets anvendelighed i vandbaserede fødevarer

Ph.d.-forsvar, Onsdag den 16. Januar 2019. Amita Jahangiri

16.01.2019 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Amita Jahangiri.

Amita Jahangiri har under hendes studier undersøgt mulighederne for at ændre opløseligheden af det naturlige farvestof, bixin, ved hjælp af en enzymatisk reaktion. Bixin er kendt som det primære farvestof i annattofrø, hvis farve spænder fra orange til rød. Bixin indeholder en umættet konjugeret kromofor, hvilket er årsagen til bixins fedtopløselighed. Den fedtopløselige egenskab sætter begrænsninger for bixins anvendelse i vandbaserede fødevarer. Amita har undersøgt, hvordan ændringer af bixins fysiske egenskaber kan forbedredes vandopløselighed. Desuden blev og varme- og lysstabilitet undersøgt i modelsystemer og i yoghurt.

Forskningsresultaterne indikerer, at en modificering af det naturlige farvestof bixin, kan ændrer dets fysisk-kemiske egenskaber. Den opnåede viden er brugbar information for fødevareindustrien.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 16. Januar 2019, kl. 13.00
Sted: Blicher allé 20, lokale M2, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Ændringer af det naturlige farvestof bixin fra annattoplanten – Forbedret opløselighed og stabilitet af bixin opnås gennem en strukturelle ændring
Kontaktinfo: Amita Jahangiri, e-mail: amitajahangiri@food.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Charlotte Jacobsen, Fødevareinstituttet, DTU, Danmark
Scientist Hans-Richard Sliwka, Institute for Kemi, NTNU, Norge
Associativ Professor Jette Feveile Young (formand), Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Associate Professor Trine Kastrup Dalsgaard, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Medvejledere:
Marianne Danielsen, Ph.D., Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Bjoern Madsen, M.Sc., Chr. Hansen Natural Colors A/S, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 and 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence