Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Understøttelse af menneskelige ekspertiser i data analytics med collaborative visualiseringsmetoder og -værktøjer

Ph.d.-forsvar, onsdag den 14. august 2019. Andreas Mathisen.

14.08.2019 | Maia Høyer Monod

Andreas Mathisen

I løbet af sit ph.d.-studium har Andreas forsket i at udvikle visualiseringsbaseret teknologi til at understøtte menneskeligt samarbejde samt udførelse af dataanalyse i organisatoriske kontekster. Andreas’ undersøgelser hos eksterne virksomheder og offentlige institutioner har illustreret, at det er essentielt at kunne inkorporere eksisterende videnskapital samt understøtte samarbejde mellem mennesker med forskellige ekspertiser for at skabe værdi med data. Blandt Andreas’ resultater er visuelle analysemetoder og værktøjer til tidsbaseret eventsekvensdata, som fx kan bruges til at identificere mistænkelige virksomhedsforløb i offentlig tjeneste eller undersøge behandlingsforløb i sundhedspleje. Andreas har også udviklet teknologi, som gør det muligt for samarbejdspartnere at dele analysemetoder samt analyseresultater med fuld gennemsigtighed. De nye metoder og teknologier bidrager til forståelse af, hvordan man kan understøtte menneskelig brug af data i virkelige domæner. Andreas’ resultater bidrager således både til at berige menneskelige processer i de tidlige eksplorative faser af dataanalyse, samt i at kunne forklare analytiske resultater fra underlæggende automatiske algoritmer til brugere.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Datalogi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: Onsdag den 14. august 2019 kl 10:00
Sted: Bygning 5342, lokale 333, Ada-333, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Afhandlingens titel: Collaborative Visual Analytics – Leveraging Mixed Expertise in Data Analysis
Kontaktinfo: Andreas Mathisen, e-mail: am@cs.au.dk 
Bedømmelsesudvalg:
Professor Jason Dykes, Department of Computer Science, City University London, United Kingdom
Professor Sheelagh Carpendale, Department of Computer Science, University of Calgary, Canada
Professor Anders Møller, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Professor Kaj Grønbæk, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence