Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Værktøjer til Co-simulering – Hjælp til Udvikling af Fremtidens Teknologi

PhD forsvar, tirsdag den 10. september 2019. Casper Thule.

10.09.2019 | Sunitha Satkunam

Casper Thule Mathiasen

I løbet af sit ph.d.-studium har Casper Thule forsket i værktøjer til kollaborativ simulering (co-simulering) af Cyber-fysiske systemer. Cyber-fysiske systemer, f.eks. toge og fly, består af softwarekomponenter (Cyber) og fysiske genstande af eksempelvis mekanisk eller elektrisk karakter. Før disse komponenter og genstande i et system udvikles/produceres, kan man udvikle repræsentative simuleringsenheder, som historisk set blev simuleret hver for sig. Co-simulering er en teknologi til at sammenkoble simuleringsenhederne, hvormed man kan simulere hele systemet.
 
Casper Thule har publiceret en grundig undersøgelse af co-simuleringsdomænet og udviklet værktøjer, der bidrager til udførelsen af co-simuleringer i både praktisk og teoretisk forstand. Konkret bidrager værktøjerne blandt andet til udvikling, modificering og sammenkobling af simuleringsenheder og de er blevet anvendt i både akademiske og industrielle cases. Målet med studiet var at avancere co-simuleringsteknologien anvendt i udviklingen af Cyber-fysiske systemer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 10. september 2019, kl. 13.00
Sted: Campus Katrinebjerg, Aarhus Universitet. Lokale 408.
Afhandlingens titel: Tools for Co-simulation
Kontaktinfo: Casper Thule, e-mail: casper.thule@eng.au.dk, tlf.: 87150000
Bedømmelsesudvalg:
Professor Andrzej Wasowski, Institut for Datalogi, IT-Universitet i København                        
Lektor Alfredo Garro, Department of Informatics, Modeling, Electronics and Systems Engineering,
University of Calabria, Italy
Lektor Stefan Hallerstede (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Peter Gorm Larsen, Institut for Ingeniørvidenskab, Science & Technology, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk
Foto: Kalhøj Photography

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence