Ultrahurtig udsendelse af lys fra atomer, molekyler og faststof

Ph.d.-forsvar, Torsdag den 21. marts 2019. Kenneth K. Hansen

15.03.2019 | Karen Konradi

Kenneth K. Hansen

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Kenneth K. Hansen forsket i interaktionen i mellem stærke laser pulser og atomer, molekyler og faststof for at undersøge det fra processen genererede højenergi lys. Denne høj-orden harmonisk generation (HHG) er længe blevet brugt i gasser til at generere de korteste laser pulser nogensinde, men den indeholder også værdifuld information omkring systemet der udsendte det.

Kenneth har først studeret ikke-sekventiel dobbelt rekombination HHG i det indtil videre uudforskede tilfælde af molekylæresystemer. Dette blev gjort gennem numeriske simulationer af den kvantemekaniske process  der producerer HHG signalet. Disse simulationer afslørede en rig dynamisk process, afhængig af den sekventielle udsendelse af elektroner i processen, og derfor også størrelsen af det molekylærer system.

HHG blev også udforsket i faststof systemer, som er lovende kandidater til nye effektive kilder til højenergi kohærent lys. I disse undersøgelser blev udsendelsen af lys fra endelige systemer studeret, og det blev fundet at udsendelsen afhænger stærkt af den fysiske størrelse af krystallen brugt. Det blev også vist at doping kan lede til en stor forøgelse i mængden af det udsendte HHG lys.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 21. marts 2019, kl. 10.00
Sted: Bygning 1532, lokale 116, Auditorium G1, Institut for Matematik, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Many-Electron Effects in High-order Harmonic Generation from Atoms, Molecules and Solids
Kontaktinfo: Kenneth K. Hansen, e-mail: kckhansen@gmail.com, tel.: +45 41178678
Bedømmelsesudvalg:
Professor Henri Bachau, Centre des Lasers Intenses et Applications, University of Bordeaux, France
Professor Peter Hommelhof, Department of Condensed Matter Physics, University of Erlangen, Germany
Professor Steen Hannestad (chair), Department of Physics and Astronomy, Aarhus University
Hovedvejleder:
Professor Lars Bojer Madsen, Department of Physics and Astronomy, Aarhus University
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence