Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bestandsdynamik hos en havdykand i frit fald

Ph.d.-forsvar, fredag den 14. februar 2020, Rune Skjold Tjørnløv

14.02.2020 | Jette Konradsen

Rune Skjold Tjørnløv

Dette studie analyserer koloni-specifikke overlevelsesrater i en ederfuglebestand på baggrund af et omfattende materiale af fangsthistorier og dødfund af ringmærkede fugle.

En længerevarende bestandsnedgang af ederfuglene i Østersø/Vadehavs-området medførte i 2014 et jagtforbud på ederfugle-hunner i Danmark. I sin afhandling undersøgte Rune S. Tjørnløv effekten af sær-fredningen af hunner ved hjælp af demografisk analyse og stokastiske bestands-modeller. Rune undersøgte også hvordan overlevelsen af ederfugle-hunner påvirkes af forskellige miljøfaktorer som for eksempel vintervejr, føde-kvalitet, næringsstof-niveauer, prædation og sygdoms-udbrud. Med afsæt i disse analyser gav Rune et bud på hvordan forskellige hypotetiske ændringer i miljøet vil påvirke bestanden af ederfugle i fremtiden.    

På baggrund af de demografiske analyser evaluerer dette forskningsprojekt effekten af sær-fredningen af ederfugle-hunner og kaster lys over de underliggende demografiske årsager til bestandsnedgangen.  

Dette resumé er udarbejdet af den PhD-studerende.

 

Tid: Fredag den 14. februar 2020, kl. 13.00
Sted: Bygning 885 (Pavillonen), lokale P1.16, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde
Titel på afhandlingen: Populationsdynamik hos en ederfugle-bestand i tilbagegang
Kontakt information: Rune Skjold Tjørnløv, e-mail: Rst@bios.au.dk, tel.: +45-24638635

Medlemmer af bedømmelses-komitéen:
Direktør Robert Anthony Robinson, British Trust for Ornithology, UK                                                    

Seniorforsker Sveinn Are Hanssen, Norwegian Institute for Nature Research, Norway

Associate professor Kurt Thomas Jensen, Department of Bioscience, Aarhus Universitet (chair)


Hovedvejleder:
Seniorforsker Morten Frederiksen, Department of Bioscience, Aarhus University

Sprog: Afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
PhD-afhandlingen kan gennemses ved Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence