Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Eventyr i to dimensioner - Topologiske systemer og eksotiske superledere

Ph.D.-forsvar, onsdag d. 29. januar 2020. Jonatan Midtgaard

29.01.2020 | Sunitha Satkunam

Jonatan Melkær Midtgaard

I løbet af sit Ph.D.-studium har cand.scient. Jonatan Midtgaard forsket i hvordan topologiske systemer kan realiseres ved eksperimenter. Et topologisk system er et fysisk system der udviser en ordnethed som ikke kan forklares med traditionelle teorier.

Jonatan har undersøgt hvordan man kan bruge en blanding af to forskellige typer partikler, en såkaldt Bose-Fermi-blanding, til at opnå de nødvendige forhold for at realisere disse topologiske systemer. Forskningsresultaterne kaster mere lys over stabiliteten af topologiske systemer i foreslåede eksperimenter, og mulighederne for at detektere hvorvidt eksperimenterne stemmer overens med teorierne.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 29. januar 2020 kl. 13:15
Sted: Bygning 1525, lokale 626, det skæve rum, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C
Afhandlinges titel: Unconventional Superconductivity in Bose-Fermi Mixtures
Kontaktinfo: Jonatan Melkær Midtgaard, midtgaard@phys.au.dk, +45 53140343
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Servaas Kokkelmans, Eindhoven University of Technology, Holland
Professor Jacques Tempere, TQC, Universiteit Antwerpen, Belgien
Lektor Brian Julsgaard, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Lektor Georg M. Bruun, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence