Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fra en giftig gas til lægemidler

Ph.d.-forsvar, Fredag den 27. marts 2020, Katrine Domino.

27.03.2020 | Mie Meulengracht Christensen

Katrine Domino

I løbet af sit ph.d.-studium har Katrine Domino forsket i anvendelse af gassen kultilte som en byggesten i organisk syntese. Det overordnede fokus har været at udvikle nye metoder til syntese af fluorholdige molekyler ved at anvende overgangsmetallet palladium som katalysator for at opnå den ønskede kemiske reaktivitet. Dannelse af fluorholdige forbindelser er af betydning for udvikling af nye medicinske aktivstoffer og materialer, fordi strategisk placering af fluor kan anvendes til at justere både kemiske og fysiske egenskaber af et molekyle. Derudover har Katrine undersøgt brugen af ruthenium som katalysator til reduktion af CO2 til kulilte med et mål om at anvende CO2 som en værdifuld C1 byggesten i organisk syntese.

De opnåede forskningsresultater har bidraget til en bedre forståelse af samspillet mellem palladium og fluorerede reagenser og har resulteret i udvikling af nye metoder til at syntetisere mulige lægemidler.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.Tid:
Fredag den 27. marts 2020 kl. 13:15
Sted: Afholdes online    
Afhandlingens titel: New Advances in Transition Metal Catalyzed Reactions using Gaseous- and Fluorinated Building Blocks
Kontaktinfo: Katrine Domino, e-mail: domino@inano.au.dk, tlf.: +45 26252009
Bedømmelsesudvalg:
Professor Lukas Goossen, Institut for Kemi og Biokemi – Organisk Kemi, Ruhr Universität Bochum, Tyskland
Professor Mogens Brøndsted Nielsen, Kemisk Institut, Københavns Universitet, Danmark
Lektor Alexander N. Zelikin (formand), iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Professor Troels Skrydstrup, iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark
Medvejleder:
Professor Kim Daasbjerg, iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology (GSST)
Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence