Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fra formforandrende borde til smartphones der kan ”sanse” hinanden – udvikling af fremtidens samarbejdsteknologi

Ph.d. forsvar, Onsdag 6 Maj 2020. Jens Emil Sloth Grønbæk.

30.03.2020 | Kathrine Nielsen

Jens Emil Sloth Grønbæk

Billede af to nye bruger-interface paradigmer til skift i samarbejdsaktiviteter. Til venstre er Slam-to-Share, som muliggør digital deling på tværs af enheder ved at slå i mødebordet. Til højre er KirigamiTable, som transformerer sin overfladeform i skift mellem individuelt arbejde og samarbejde. I sit Ph.d. projekt har Jens Emil bidraget til en dybere forståelse af, hvordan nye teknologier kan understøtte skiftende konstellationer af mennesker og aktiviteter. Kombinationen af empirisk, teoretisk og eksperimentelt arbejde har både inspireret fremtidig forskning og ledt til nye indsigter i, hvordan disse teknologier kan komme til at forandre nuværende praksisser.

Tre personer mødes for at forberede slides til en præsentation sammen. De placerer deres mobile enheder på et bord, og en af dem banker i bordet med hånden. Enhederne registrerer vibrationen i bordet og opretter forbindelse med hinanden. Nu er de tre brugere klar til at samarbejde om deres slides på tværs af deres enheder. Det er blot en af flere prototype-koncepter, som Jens Emil udviklede i sit Ph.d. projekt.

Når folk samarbejder i samme fysiske rum, foretages ofte skift mellem individuelt arbejde og samarbejde, hvor folk organiserer sig på forskellige måder omkring computer-enheder og møbler. Nuværende teknologier understøtter ikke sådanne skift særligt fleksibelt. I arbejdet med den problemstilling har Jens Emil udført eksperimenter, der viser hvordan interaktive teknologier kan designes til at understøtte fleksibilitet – både i hvordan vi deler digitalt indhold og hvordan vi skifter mellem forskellige måder at arbejde sammen på i fysiske rum. Forskningsbidragene bygger på proxemics – studiet af hvordan mennesker interagerer med hinanden i fysiske omgivelser.

Jens Emil har arbejdet med to nye ”paradigmer”: (1) interaktion på tværs af computer-enheder, der muliggør fleksible trådløse forbindelser samt fysisk distribuering af digitalt indhold og kontrol; og (2) formforandrende interaktive borde, der muliggør skift i brugeres fysiske organisering og samarbejde omkring delt digitalt indhold. Forskningen bidrager til forståelsen af, hvordan nyskabende interaktive teknologier kan designes til at understøtte fleksibilitet i fysisk organisering af samarbejdsaktiviteter og digital indholdsdeling mellem folk i nærheden af hinanden.

Dette Ph.d. projekt er udført i gruppen Ubiquitous Computing and Interaction, Datalogisk Institut, Science and Technology, Aarhus Universitet, med støtte fra Microsoft Research, Cambridge, UK.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 6. maj 2020 kl. 13.30

Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Kathrine Nielsen nikat@au.dk 

Afhandlingens titel: Rethinking Proxemics: Designing Interactive Technologies for Co-located Collaboration 

Kontaktinfo: Jens Emil Sloth Grønbæk, e-mail: jensemil@cs.au.dk, tlf.: +45 30 25 43 91

Bedømmelsesudvalg:
Professor, Jesper Kjeldskov, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet

Professor, Doctor, Eva Hornecker, Department of Computer Science, Bauhaus-Universität Weimar, Tyskland

Professor, Anders Møller, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet (formand)

Hovedvejleder: Lektor Marianne Graves Petersen, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Medvejledere:
Professor Peter Gall Krogh, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet

Senior Researcher Kenton O’Hara, Microsoft Research, Cambridge, England

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

 

 

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus er Aarhus Universitet fysisk lukket. Afhandlingen vil derfor ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.scitech@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence