Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fra frø til blomstring: Kender du dine frø og deres potentiale for bedre vækst?

Ph.d.-forsvar, fredag den 17. januar 2020. Zahra Salimi

17.01.2020 | Helle Karvonen

Zahra Salimi

I ph.d-studiet har Zahra Salimi undersøgt muligheden for at anvende nye teknologier til hurtig og ikke-destruktiv vurdering af kvalitetsparametre i frø. Efterfølgende har hun arbejdet med metoder til at fremskynde frøets vækst og fænologiske udvikling. Forskellige betydningsfulde faktorer til forbedring af frøets kapacitet blev undersøgt med sukkerroe som modelplante. Der blev anvendt optimerede frøbehandlinger på frø af forskellige beder (roer, rødbeder, bladbeder) for at forbedre spiring, hvilket kunne føre til en hurtigere blomstring og en kortere frøproduktionscyklus. Desuden blev udvalgte behandlinger undersøgt på frø med forskellige modenhedsniveauer.

De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af vigtigheden af at kende sit frø godt, før man begynder en behandling. Det er et vigtigt trin at vurdere frøenes kvalitet, før der udføres frøbehandlinger. Derudover er det nødvendigt at justere forskellige parametre i behandlingen for hvert frøparti. Endelig blev det vist, at frø ved en bestemt modenhed skal behandles med baggrund i deres udviklingsniveau. Når frøbehandlingerne blev justeret i relation til frøkvalitet, blev tiden fra spiring til blomstring reduceret.

Ph.d.-studiet er udført ved Institut for Agroøkologi, Science and Technology, Aarhus Universitet, Danmark.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 17. januar 2020 kl. 13.00
Sted: Auditoriet, AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse.
Afhandlingens titel: Beet (Beta vulgaris ssp.) seed quality assessment and phenological development advancement
Kontaktinfo: Zahra Salimi, z.salimi@agro.au.dk, +45 91933280
Bedømmelsesudvalg:
Seniorforsker Steven P.C. Groot, Department of Plant Research International, Wageningen University & Research, Holland
Lektor Christian Andreasen, Afgrødevidenskab, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, Denmark
Professor MSO Mathias N. Andersen (formand), Institut for Agroøkologi, Science and Technology, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Seniorforsker Birte Boelt, Institut for Agroøkologi, Science and Technology, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence