Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rapsdyrkning til biodiesel – er det klimavenligt?

Ph.d.-forsvar, onsdag den 22. januar 2020. Henrik Thers.

22.01.2020 | Sunitha Satkunam

Henrik Thers

I løbet af sit ph.d.-studium har Henrik Thers undersøgt udledningen af drivhusgasser fra dyrkning af raps til biodiesel. For at sikre at biodiesel er et bæredygtigt alternativ til fossil diesel, er det vigtigt at kvantificere drivhusgasudledninger relateret til dyrkningen af raps, samt undersøge mulighederne for om udledningerne kan reduceres. I studiet er det også undersøgt, hvorvidt termisk forgasning af rapshalmen og tilbageførsel af den resulterende biochar til jorden, kunne forbedre det samlede klimaaftryk.

Henrik Thers har målt lattergasudledninger fra etårige markforsøg på to lokaliteter samt udarbejdet en livscyklusanalyse for dansk rapsdyrkning med og uden tilbageførsel af termisk forgasset rapshalm til jorden. Lattergasudledningen viser sig at være mindre end forventet – især den del af lattergasudledningen, der er relateret til kvælstofgødskning. Livscyklusanalysen viser, at en betydelig reduktion i de samlede drivhusgasudledninger kan opnås ved at tilbagetilføre forgasset rapshalm til marken som følge af øget kulstoflagring.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 22. januar 2020, kl. 10.00
Sted: Lokale 8814-3075, Auditorium, AU Foulum, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Greenhouse gas emissions and potential mitigation options in relation to winter oilseed rape cultivation for biodiesel
Kontaktinfo: Henrik Thers, e-mail: thers@agro.au.dk, tlf.: 20620220
Bedømmelsesudvalget:
Seniorforsker Gerardus Lambertus Velthof, Wageningen Environmental Research, Subdivision Sustainable Soil Use, Wageningen Agricultural University, Holland
Seniorforsker Maria Luz Cayuela García, Department of Soil and Water Conservation & Waste Management, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Spanien
Professor Mathias Neumann Andersen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Associate professor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Søren O. Petersen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Forsker Marie Trydeman Knudsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence