Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan mikroorganismer omgås lav temperatur- fra Arktis til Århus bugt

Ph.d.-forsvar, fredag den 06. december 2019. Caroline Scholze.

06.12.2019 | Sunitha Satkunam

Caroline Scholze

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Caroline Scholze forsket i temperaturafhængigheden af mikroorganismerne, der nedbryder organiskkulstof i marine sedimenter. De vigtigste nedbrydere af organisk kulstof i de ild-fri marine sedimenter er sulfatreducerende mikroorganismer. Caroline Scholze undersøgte, hvordan sulfatreduktionen i marine sedimenter kan være høj trods lave temperatur i arktiske sedimenter, hvilket kan tilskrives tilpasningen til lavtemperatur af sulfatreducerende mikroorganimser. I Aarhus Bugt blev det undersøgt, om tilpasningen til temperatur ville ændre sig med stigende sedimentdybde hvor det bliver permanent koldt, hvilket indikerer løbende selektion med dybde.

De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af, hvordan mikroorganismer tilpasser sig temperaturen og modvirker dens negative effekter på mikrobiel aktivitet.


Ph.d.-studiet er gennemført ved Center for Geomikrobiologi, Bioscience, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 06. december 2019, kl. 11.00
Sted: Bygning 1532, lokale 122, Auditorium G2, Institut for Matematik, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Temperature dependence of sulfate reducing microorganisms
Kontaktinfo: Caroline Scholze, e-mail: caroline.scholze@bios.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Senior Scientist Christian Knoblauch, Department of Earth Sciences, Universität Hamburg, Germany
Professor Donald E. Canfield, Department of Biology, University of Southern Denmark, Denmark
Associate Professor Mark Bayley, Department of Bioscience, Aarhus University (chair)
Hovedvejleder:
Associate Professor Hans Røy, Department of Bioscience, Aarhus University
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence