Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Optiske sensorer med integreret nanotrampoliner

Ph.d.-forsvar, onsdag den 11. december 2019. Sepideh Naserbakht.

11.12.2019 | Sunitha Satkunam

Sepideh Naserbakht

I løbet af sine ph.d.-studier har Sepideh beskæftiget sig med højkvalitets mekaniske resonatorer bestående af uspændte ultratynde (100 nm) dielektriske film. Takket være deres enestående optomekaniske egenskaber og små masser, er disse nanotrommer særledes følsomme over små eksterne påvirkninger, f.eks. ændringer i strålings- eller gastryk.

I sine studier har Sepideh udviklet metoder til fremstilling og karakterisering af sandwicher af parallelle, tætliggende nanotrommer. Hun har undersøgt lufttrykkets påvirkning af sådanne sandwichers mekaniske egenskaber og udviklet såkaldte squeeze film-tryksensorer med state-of-the-art respons og følsomhed. Derudover har hun demonstreret hvordan nanotrommernes resonansfrekvenser og ikke-lineære respons kan kontrolleres ved hjælp af piezoelektricitet.

Sepidehs arbejde med elektro-opto-mekaniske resonatorer åbner spændende muligheder for optiske sensorer og undersøgelser af nanomekaniske systemer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 11. december 2019 kl. 13.00
Sted: Bygning 1525, lokale 626, Institut for Fysik og Astronomi, Ny Munkegade 120, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Pressure sensing and electro-optomechanics with suspended membrane arrays
Kontaktinfo: Sepideh Naserbakht, e-mail: Sepideh@phys.au.dk, tlf.: +45 52605409
Bedømmelsesudvalg:
Professor Ulrik Lund Andersen, Institut for Fysik, Danmarks Tekniske universitet (DTU)
Lektor Tristan Briant, Laboratory Kastler Brossel (LKB), Frankrig
Lektor Karsten Riisager (formand), Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor Aurelien Dantan, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C

PhD defence