Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Begrænsning af nitratudvaskning i landbruget ved hjælp af forvaltningsbaserede målsætningskort: Hvordan kan disse udvikles?

Ph.d.-forsvar, torsdag den 23. januar 2020. Ioannis Varvaris.

23.01.2020 | Sunitha Satkunam

Ioannis Varvaris

Illustration af de hydrologiske strømningsveje i den umættede zone under en dyrket mark med en markant topografisk gradient. De forskellige strømningskomponenter leder vand ud til det omgivende vandmiljø samt bidrager til opfyldningen af de terrænnære og dybe grundvandsmagasiner.

Ioannis har i sit ph.d.-studie arbejdet med modellering af vand- og stoftransport i et leret, drænet landbrugsopland i Danmark. For at få en forståelse af de komplicerede biogeokemiske processer, der finder sted i den umættede såvel som mættede zone i jorden, er det nødvendigt at opbygge vand- og stoftransportmodeller, der nøjagtigt kan bestemme vigtigheden af de forskellige strømningsveje. Ioannis har studeret muligheder og svagheder for en bred række af tilgængelige transportmodeller. Afhængigt af hvilke processer, der tages i betragtning, er modelvalget afgørende, og parameteriseringen af modellerne spiller en vigtig rolle. Ioannis har i sit studie foreslået et koncept, der hurtigt og billigt kan parameterisere de forskellige modeller og på den måde tage højde for det manglende kendskab til værdierne af inputparametrene. Dette er gjort for nøjagtigt at kunne simulere den aktuelle og kumulative drænvandføring i det agrare landskab. Det samme foreslåede parameteriseringskoncept er ligeledes foreslået til simlering af vandbalancedynamikken og stoftransporten på forskellige skalaniveauer.

Resultaterne i studiet bidrager til forskningsområderne indenfor det jordvidenskabelige såvel som hydrologiske område og kan bruges som et redskab til en hurtig og pålidelig parameterisering af vand- og stoftransportmodeller.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende 

Tid: Torsdag den 23. januar 2020, kl. 10.00
Sted: 8814-3050, Auditorium, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Afhandlingens titel: Water flow dynamics and solute transport across hydrotopographical gradients and drainage sequences in agricultural landscapes
Kontaktinfo: Ioannis Varvaris, e-mail: ioannisvarvaris@agro.au.dk, tlf.:+45 24403054
Bedømmelsesudvalg:
University Distinguished Professor P.A. Ty Ferré, Department of Hydrology & Atmospheric Science, The University of Arizona
Lektor Shoichiro Hamamoto, Department of Biological and Environmental Engineering, The University of Tokyo
Lektor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Lektor Bo V. Iversen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejledere:
Seniorforsker Christen Duus Børgesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence