Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Enkelte atomer under mikroskopet og rumligselektive målinger af magnetiske felter: fortælling af to eksperimenter med kolde atomer.

Ph.d-.forsvar, fredag den 10. januar 2020. Ottó Elíasson.

10.01.2020 | Sunitha Satkunam

Ottó Elíasson

Kolde atomer er sensitive til fysiske fænomener f.eks. magnetiske felter. Som en del af Hires laboratoriet, der ligger i instituttets kælder, byggede og udførte Ottó Elíasson eksperimenter med høj-præcisions målinger af magnetfelter med brug af kolde atomer. Målingerne er baseret på Faraday effekten og i dette tilfælde kunne lyset, som blev brugt til at foretage målingerne formes på en arbitrær måde. Særligt kunne det bruges til at måle på dele af systemer med kolde atomer, hvor resten var uforstyrret. 

I en anden del af sine studier, byggede Ottó og hans lab-kammerater et nyt eksperiment til at lave kvantefysiske systemer med lav entropi, med et højtopløsende mikroskop. Dette kaldes også for et kvantegas mikroskop, som kan bruges til at omgående fryse atomfordelingen i et gitter dannet af lys, og derefter afbillede enkelte atomer ved at bruge deres fluorescens. Ottó og kollegaer har udviklet en ny metode til at tomografisk gendanne den tredimensionelle atomfordeling. Dette er skridt imod realisering a mange-legemes fysik i tre dimensioner med kvantegas mikroskoper, som har indtil nu været begrænset til kun en eller to rumlige dimensioner. 

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Århus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 10. januar 2020, kl. 12.00
Sted: Bygning 1525, lokale 626, Det skæve rum, Institut for Fysik og Astronomi, Århus Universitet.
Afhandlingens titel: Magnetometry and microscopy of cold atom clouds.
Kontaktinfo: Ottó Elíasson, e-mail: ottoel@phys.au.dk, tlf.: +45 6090 0146.
Bedømmelsesudvalg:
Professor Christian Groß, Institute for Fysik, Universitet Tübingen, Tyskland.
Professor Yoshiro Takahashi, Afdeling for Fysik, Kyoto Universitet, Japan.
Lektor Karsten Riisager (formand), Institut for Fysik og Astronomi, Århus Universitet.
Hovedvejleder:
Professor MSO Jacob F. Sherson, Institut for Fysik og Astronomi, Århus Universitet.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Århus C.

PhD defence