Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

At realisere nye metalliske transitions metal dichalcogenider ved enlagsgrænsen - få en forståelse af krystalstrukturen og elektroniske egenskaber

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 14. januar 2020. Raluca-Maria Stan.

14.01.2020 | Sunitha Satkunam

Raluca-Maria Stan

Figure 1: Resultater afsløret ved de vigtigste eksperimentelle teknikker for ph.d.-afhandlingen. Det farverige 3D STM-billede repræsenterer skematisk den generelle syntese af SL TMDC'er ved anvendelse af en fordamper og CH3SSCH3 molekyler på et guldunderlag; dette afslører også krystalmorfologien af SL NbS2 på Au (111). Grå figurer fra venstre til højre: STM-data med den rektangulære struktur af V2S3 på Au (111), LEED-mønsteret af V2S3 på Au (111), der indikerer tilstedeværelsen af tre rotationsdomæner på underlaget og Fermi-overfladekonturen af VS2 på Au (110) afslører den metalliske 1T-konfiguration.

Under hendes studier Raluca undersøgte den krystallinske og den elektroniske egenskaber af enkeltlags metallisk transitions metal dichalcogenider (TMDCer). Disse materialer udviser fysiske fænomener såsom charge density waves, superledning og magnetisme, og er ikke kun interessante set fra et grundlæggende forskningsperspektiv, men også for nanoteknologisk på grund af deres potentielle anvendelse i en lang række anvendelser, herunder gennemsigtige elektroder, fotodetektorer, sensorer og datalagring.

Raluca fundet velegnede fremstillingsmetoder, via molecular beam epitaxy, til at syntetisere højkvalitets enkeltlags metallisk TMDCer såsom NbS2 and VS2. Derudover en række overflade følsomme teknikker såsom skanning tunnel mikroskopi og spektroskopi (STM/STS), lav energi elektron diffraktion (LEED) og fotoemissionsbaseret teknikker såsom vinkelopløst fotoemissions spektroskopi (ARPES), X-ray fotoelektron spektroskopi (XPS) og X-ray fotoelektron diffraktion (XPD) er blevet brugt til en fuldstændig undersøgelse af de strukturelle samt elektroniske egenskaber af enkeltlags metalliske TMDCer. Teoretiske beregninger blev også brugt til at støtte de eksperimentelle fund.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: Tirsdag den 14. januar 2020, kl. 13:00
Sted: Bygning 1520, lokale 737, Sky Lounge, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel:  Epitaksial vækst af enkeltlags transitions metal dichalcogenider: Strukturelle og elektroniske egenskaber
Kontaktinfo: Raluca-Maria Stan, e-mail: raluca@phys.au.dk, tlf.: (45) 50 21 73 98
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Jakob Kibsgaard, Institut for Fysisk, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Matthias Bode- Institut for Fysik, University of Würzburg, Tyskland
Lektor Brian Julsgaard (formand), Institut for Fysisk og Astronomi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor Jill Miwa, Institut for Fysisk og Astronomi, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Philip Hofmann, Institut for Fysisk og Astronomi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence