Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Opkonvertering af lys: en metode til at øge effektiviteten af eksisterende og fremtidige solceller

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 21. januar 2020. Jeppe Hedelund Christiansen.

21.01.2020 | Sunitha Satkunam

Jeppe Hedelund Christiansen

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient., Jeppe H. Christiansen forsket i de optiske egenskaber af erbium ioner doteret i tyndfilm af glasmaterialet titaniumdioxid. Specielt har Jeppe haft fokus på fotonopkonvertering, hvor to eller flere lys partikler (fotoner) samles til en foton af højere energi.

Jeppe har undersøgt fotonopkonvertering af 1500- til 980 nm lys med henblik på at øge effektiviteten af eksisterende og fremtidige silicium baserede solceller.  Silicium kan nemlig ikke absorbere en stor del af det langbølgede lys udsendt fra solen, f.eks. det med en bølgelængde på 1500 nm, men silicium kan derimod godt absorbere lys ved 980 nm. Placeres en opkonverteringsenhed foran en solcelle af silicium vil effektiviteten af denne derfor forøges. Forskningsresultaterne fra Jeppes arbejde har ført til en større teoretisk forståelse af opkonverteringsprocessen i erbium ioner samt de egenskaber en opkonverteringsenhed skal besidde, førend opkonverteringsforbedrede solceller vil blive relevante i industrien.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 13.15.
Sted: Bygning 1525, lokale 318, Fysisk auditorium, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
Afhandlingens titel: Photon upconversion in trivalent erbium ions.
Kontaktinfo.: Jeppe Hedelund Christiansen, e-mail: jdc@phys.au.dk, tlf.: +45 26 21 73 49.
Bedømmelsesudvalg:
Senior Researcher, Rita Rizzoli, Institute for Microelectronics and Microsystems, National Research Council of Italy,
Professor Bryce S. Richards, Institute for Microstructure Technology, Karlsruhe Institute of Technology (KIT),
Professor Sten Hannestad (formand), Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
Hovedvejleder:
Lektor Brian Julsgaard, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence