Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Capability machines: Fundamentet for sikker oversættelse og fremtidens computersikkerhed

Ph.d.-forsvar, torsdag den 14. november 2019. Lau Skorstengaard.

14.11.2019 | Sunitha Satkunam

Lau Skorstengaard

Computerprogrammer er næsten altid skrevet i højniveausprogrammeringsprog, der abstrahere hardware specifikke detaljer væk. Computere forstår dog ikke højniveaussprog, hvorfor man oversætter programmer til et lavniveaussprog, som computere forstår. Oversættelse kan føre til abstraktionsbrist, hvilket er en evig kilde til sikkerhedsbrist, og moderne computere har ikke de nødvendige sikkerhedsprimitiver til at sikre abstraktionerne efter oversættelse. En capability machine er en computer med ekstra sikkerhedsprimitiver i form a capabilities, en indbygger uforfalskelig rettighed til at tilgå ressourcer på computeren. De ekstra sikkerhedsprimitiver gør en capability machine til et oplagt mål for abstraktionsbevarende oversættelse.

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Lau Skorstengaard forsket i, hvordan abstraktioner fra højniveausprogrammer kan håndhæves ved oversættelse til en capability machine, samt hvordan man beviser, at abstraktionerne er bibeholdt. Dette har resulteret i konkrete måder at håndhæve abstraktioner, nye matematiske modeller for capability machines og nye teknikker til at bevise korrekthed af abstraktionsbevarende oversættelse. De opnåede forskningsresultater bidrager til vores viden om sikker oversættelse af programmer og er med til at danne fundamentet for et forskningsområde i hastig udvikling.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Datalogi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 14. november 2019, kl. 13:00
Sted: Bygning 5342, lokale 333, ADA-333, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Afhandlingens titel: Formal Reasoning about Capability Machines
Kontaktinfo: Lau Skorstengaard, e-mail: lau@cs.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Deepak Garg, Max Planck Institute for Software Systems, Saarland Informatics Campus (SIC), Tyskland
Professor Peter Sewell, Computer Laboratory, University of Cambridge, England    
Professor Anders Møller (formand), Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Lars Birkedal, Institut for Datalogi, Science and Technology, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence