Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan de seneste erfaringer påvirker den neurale aktivitet og beslutningsprocessen

Ph.d.-forsvar, mandag den 18. november 2019. Junior Samuel López-Yépez

18.11.2019 | Sunitha Satkunam

Junior Samuel López-Yépez

I løbet af sine ph.d.-studier har Junior Samuel López-Yépez undersøgt, hvordan tidligere valg og belønninger påvirker beslutningsprocessen hos mus, og hvordan dette afspejler sig i den neurale aktivitet. I naturen må dyrene integrere tidligere erfaringer for at kende de mulige udfald af deres valg og på det grundlag træffe de rette beslutninger for at maksimere deres værdifulde ressourcer i ukendte miljøer.  Ved at analysere adfærden hos forskellige dyrearter og virtuelle ideelle agenter, som stilles en probabilistisk opgave, definerer Junior Samuel López-Yépez algoritmisk den observerede fælles strategi og dens fortrin i forskellige scenarier. Gennem indgående analyse af neurale optagelser af musehjerner beskriver han endvidere, hvordan aktiviteten i kortikale neuroner og dopaminneuroner påvirkes af kommende og tidligere belønninger og valg. Disse nye forskningsresultater bidrager til vores forståelse af den rolle, tidligere belønninger og valg spiller i maksimeringen af de værdifulde ressourcer, og til et nyt indblik i, hvorledes de kortikale neuroner og dopaminneuronerne registrerer denne information.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Danish Research Institute of Translational Neuroscience (DANDRITE) og Institut for Kemi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 18. november 2019 kl. 10.00
Sted
: Bygning 1110, lok. 223, Bioinformatics Research Center, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel
: Decisions and their neural representations in habitats with relative diminishing returns
Kontaktinfo
: Junior Samuel López-Yépez, e-mail: junior@dandrite.au.dk, junior@chem.au.dk, tlf.: +45 2896 2024
Bedømmelsesudvalg:
Professor Naoshige Uchida, Center for Brain Science, Harvard University, USA
Group Leader Armin Lak, Department of Physiology, Anatomy and Genetics, University of Oxford, UK
Lektor Thomas Poulsen (formand), Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Henrik Stapelfeldt, institut for Kemi, Aarhus Universitet.
Medvejleder:
Group Leader Duda Kvitsiani, DANDRITE, Aarhus Universitet, Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence