Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Exoplaneters omløbsretning: et vindue til deres dannelse og udvikling.

Ph.d.-forsvar, torsdag den 31. oktober 2019. Maria Hjorth.

31.10.2019 | Sunitha Satkunam

Maria Hjorth

Exoplaneter kan kredse om deres stjerner i mange forskellige retninger. Dette kan give os viden om hvad der sker under dannelsen af exoplaneterne tidligt i deres tilværelse - og dermed også hvad der kan være sket i vores eget Solsystem, hvor meget tyder på, at planeterne i dag ikke befinder sig der, hvor de er dannet oprindeligt. I løbet af sit ph.d.-studium har cand. scient. Maria Hjorth i den forbindelse studeret omløbsretningen for et udvalgt antal exoplaneter. Det er nogle af Verdens største teleskoper, som har leveret de nødvendige observationer til Marias Ph.d.-arbejde: Subaru-teleskopet på Hawaii og Very Large Telescope i Chile. Hun har opdaget og karakteriseret planetsystemerne MASCARA-3 of K2-290, samt undersøgt gyldigheden af de teoretiske modeller for omløbsorienteringen brugt på røde dværgstjerner. I særdeleshed kan nævnes hendes arbejde med K2-290 – et tredobbelt stjernesystem, som indeholder både en mini-Neptun og en varm Jupiter. De to planeter kredser "baglæns" i forhold til deres stjernes rotation. Udover at være første gang dette er set i et flerplanetsystem, er det også det første bevis på et exoplanetsystem, hvor planetbanernes skævhed skyldes, at de skiver af støv og stof, som exoplaneterne oprindeligt er dannet af, har hældet i forhold til stjernernes rotationsretning. Forskningsresultaterne bekræfter dermed, at denne alternative forklaring bag skæve planetbaner kan være korrekt, og som følge heraf har vi lært endnu mere om planetdannelse. Med hendes Ph.d. afhandling har vi fået større forståelsen af den dynamiske udvikling af planetbaner, og af hvordan planeter kan migrere til andre steder i et planetsystem end der, hvor de oprindeligt er dannet.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Stellar Astrophysics Centre, Institut for Fysik og Astronomi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 31. oktober 2019, kl. 13.15
Sted: Bygning 1525, lokale 626, Det Skæve Rum, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Orbital orientations of exoplanets: Stellar spin-orbit angles as a window to planet formation and evolution 
Kontaktinfo: Maria Hjorth, e-mail: hjorth@phys.au.dk, tlf.: 53 58 14 05 
Bedømmelsesudvalg: 
Senior Lecturer Amaury Triaud, School of Physics & Astronomy, University of Birmingham
Professor MSO Uffe Gråe Jørgensen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet
Associate Professor Brian Julsgaard (formand), Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder: 
Associate Professor Simon Albrecht, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet 
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence