Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indflydelse af grundvandsindvinding og klimaforandringer på vandføringsdynamik og biologi baseret på øko-hydrologisk modellering

Ph.d.-forsvar, mandag den 9. december 2019. Wei Liu.

09.12.2019 | Sunitha Satkunam

Wei Liu

Øko-hydrologiske modeller, som integrerer både overfladevand og grundvand, spiller en nøglerolle i forvaltningen af sårbare vandresurser. I løbet af sit ph.d.-studium har Wei Liu forsket i, og udviklet på, en ny state-of-the-art øko-hydrologisk model. Ved at kombinere denne model med empiriske udtryk for den økologiske tilstand i danske vandløb har Wei Liu skabt indblik i, hvordan grundvandsindvindinger samt fremtidige klimaforandringer kan have indflydelse på vandføringsdynamik og vandløbsbiologi.

Wei Liu’s forskning har vist, at effekten af grundvandsindvinding og klimaforandringer kan variere meget indenfor et oplandsområde, og indikerer samtidig, at effekten på forskellige biologiske vandløbsindeks, repræsenterende invertebrater, undervandsvegetation samt fisk, kan være særdeles forskellig. Wei Liu’s arbejde har også resulteret i en (open source) model-tilgang, som vil kunne anvendes i forvaltning af vandresurser ift. regulering af indvindinger samt til at give indblik i klimaeffekter på danske vandløb.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Bioscience, Silkeborg, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 9. december 2010, kl. 10.00
Sted: Lokale D2.04, Department of Bioscience, Campus Silkeborg, Aarhus Universitet, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg.
Afhandlingens titel: Modelling interactions between groundwater and surface water at catchment-scale influenced by groundwater abstractions and climate change
Kontaktinfo: Wei Liu, e-mail: Weli@bios.au.dk, tel.: +45 52671844.
Bedømmelsesudvalg:

Professor Eleanor Jennings, Centre for Freshwater and Environmental Studies, Dundalk Institute of Technology, Ireland
Consultant | Part-time Lecturer, Morten Lauge Fejerskov, NIRAS A/S | Department of Civil Engineering, Aalborg University, Denmark
Seniorforsker Peter Borgen Sørensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Seniorforsker Dennis Trolle, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Erik Jeppesen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence